Enerji Haftası’nda Enerji Verimliliği Piyasasının Gelişimi için Kritik Adımlar tartışıldı

36. Enerji Verimliliği Haftası ve 8. Enerji Verimliliği Forumu 11-12 Ocak 2017 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Dünya Bankası’ndan Jas Singh’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen Enerji Verimliliği Piyasasının Gelişimi için Kritik Adımlar konulu panelde, Pierre Langlois ve Coşkun Kanberoğlu’nun yanı sıra projemiz politika uzmanı Rod Janssen ve projemiz finans uzmanı Özlem Yakut da konuşmacı olarak katıldılar.
Rod Janssen sunumunda, enerji verimliliği ile ilgili hedeflere ulaşmak için Türkiye’nin mevzuat ile ilgili yaptığı çalışmalara değindi. Sunumunda Türkiye’deki mevcut enerji verimliliği finansmanı uygulamalarına yer veren Özlem Yakut, proje kapsamında geliştirilen ve Türkiye için önerilen yeni finansal modellerden de bahsetme fırsatı buldu. Pierre Langlois sunumunda enerji verimliliği yatırımlarında ölçme ve değerlendirmenin önemine yer verirken, Coşkun Kanberoğlu da yatırıma dönüşen önemli enerji verimliliği projelerinden bahsetti.

Farklı uzmanlık alanlarından katılımcaların kendi perspektiflerini paylaşma fırsatı bulduğu panelde Enerji Verimliliği Piyasası farklı boyutları ile ele alınırken, Enerji Sektörü Teknik Yardım Projesi, Enerji Verimliliği İçin Danışmanlık Hizmetleri (CS04) kapsamında üretilen bilgiler ve öneriler de konunun değişik boyutları ile anlaşılmasına önemli katkı sağladı.