Projenin resmi açılış toplantısı gerçekleştirildi

Projenin resmi açılış toplantısı, 04.03.2016 tarihinde Ankara’da T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ev sahipliğinde ve himayesinde, EVD firmaları, sektörel STK lar, sanayi odaları, Proje uzmanları, enerji verimliliği ürünleri tedarikçileri ve taahhüt firmaları temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.