Proje Danışmanı konsorsiyum firmaları arasında değerlendirme toplantıları gerçekleştirildi.

– MWH Ekibi 2 ve 3 Kasım 2015 tarihlerinde EXERGIA ekibi ile görüşmek üzere Atina’ya iki günlük bir ziyaret organize etmiştir.  Toplantılar Atina’da EXERGIA ofisinde gerçekleştirilmiştir.  MWH ‘den üç ekip üyesi (dâhili proje koordinatörü, eğitim uzmanı ve iş geliştirme yöneticisi) EXERGIA’dan çeşitli uzmanlarla bir araya gelmiştir. JV içerisindeki her bir üyenin rol ve sorumlulukları etkin bir iletişim ve dolayısıyla proje uygulaması için sunulmuştur.  Şartnamede tanımlandığı şekilde projenin iş kapsamı gözden geçirilmiş ve projedeki her bir görevi gerçekleştirmek için uygulanacak yaklaşım teknik teklif dikkate alınarak kapsamlı şekilde tartışılmıştır.  EXERGIA’nın proje ile ilgili AB deneyimi vurgulanmış ve bu deneyimden nasıl faydalanılabileceği ayrıntılı şekilde ele alınmıştır.  Daha düzenli ve sonuç odaklı bir proje uygulaması için netleştirilmek ve/veya değişiklik talep edilmek üzere çeşitli konular belirlenmiştir.  Son olarak proje uygulaması için sonraki adımlar üzerinde uzlaşılmış ve bir proje uygulama planı başlatılmıştır. Bunun yanında EXERGIA ekibi MWH Ankara ofisinde MWH ekibi ile buluşmak için 27 Kasım 2015 tarihindeki proje başlangıç toplantısından iki gün önce 25 Kasım 2015 tarihinde Ankara’ya gelmiştir.  Her bir görevin nasıl gerçekleştirileceği konusunda ayrıntılı görüşmeler gün boyunca ayrı toplantılarda gerçekleştirilmiştir.  Başlangıç toplantısı gündeminde yer alması üzere bazı görevler için öne çıkan konular nihayete erdirilmiştir.  Başlangıç toplantısı ile ilgili olarak genel yaklaşım kısaca ele alınmıştır