Paydaşlar


Genel olarak Proje’nin ilgili çözüm ortakları ifadesi, kamu ve devlet kurumlarını, STK’ları, üniversiteleri, finansal kurumları, OSB’leri, odaları, tedarik ve değer zincirinde yer alan EV ekipman ve sistem tedarikçilerini, onaylı Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) Firmalarını, potansiyel EVD’leri ve KOBİ'leri içermektedir.