Proje Hakkında

IPA 2012 Enerji Verimliliği projesinin temel amaçları endüstri ve ticari binalarda enerji verimliliği pazarını ve ticari kredilendirme sistemini geliştirerek Türkiye’de bir ESCO pazarı oluşturulmasını sağlamak ve Avrupa Birliği müktesebatı ile paralel mevzuat ve kurumsal çerçeveleri geliştirmektir. Proje kapsamında enerji verimliliği stratejisinin etkili bir şekilde uygulanabilmesi için mevzuat desteği sağlanmıştır. Gerçekleştirilmiş olan görevler dört ana grup altında toplanabilmektedir:
  1. Politika Diyaloğu ve Yasal Yardım,
  2. Bilgilendirme ve Farkındalık Artırma Faaliyetleri,
  3. Eğitim ve Kapasite Geliştirme ve
  4. Öğrenilen Dersleri Baz Alan Araçlar, Dokümanlar ve Prosedürler.