Gaziantep Sanayi Odası Kobi Eğitimi

KOBİlere yönelik olarak gerçekleştirilmiş olan eğitim kapsamında aşağıdaki konulara yer verilmiştir:

Projenin kısa tanıtımı AB’de ve Türkiye’de enerji verimliliği politikaları
Enerji verimliliği iyileştirmelerinden nasıl faydalanırız
EV fırsatlarının belirlenmesi: enerji etütleri –  etüt yöntemleri ve bunların başarılı yatırımlara nasıl dönüştürüleceği
EV yatırımları nasıl finanse edilir
ESCO konsepti – proje tasarımı, finansmanı, uygulanması ve işletilmesinde yenilikçi bir yöntem